KIOSK

 

Welkom bij de toekomst van KOPERGIETERY. Hierboven een klein sfeerbeeld van wat we doen en met wie. Hieronder enkele makers met langdurige trajecten naar de toekomst toe.

KG Studios

KOPERGIETERY STUDIO’S

KOPERGIETERY kiest voor een toekomst waar het verleden een springplank is naar een vernieuwd model dat nog inclusiever, transparanter en breder in bereik kan zijn.

KOPERGIETERY STUDIO’S staat voor een groot ontwikkelingsplan waarbij twee derde van de huidige beschikbare infrastructurele ruimtes helemaal vernieuwd en uitgebreid worden met oog op de volgende creërende generaties.
Waarom ?

  • de noodzaak om een groter eigenaarschap en zelfbeschikkingsrecht aan kinderen, jongeren, (buurt)partners uit alle domeinen van het kunstenlandschap te kunnen bieden
  • de noodzaak, om in relatie met de stedelijke en Vlaamse overheid naar een duurzaam en inclusief infrastructuurmodel te groeien; een dynamisch huis met vele bewoners binnen een intergenerationeel artistiek (en participatief) verhaal
  • de noodzaak om de uitgebreide artistieke werking, van buurtwerking tot internationale werking, de plek te kunnen bieden die het nodig heeft, conform nieuwe sociale, culturele en ecologische opportuniteiten

KOPERGIETERY STUDIOS wordt een verbindende plek tussen het sociale en het artistieke, tussen de buurt en de wereld. Een hybride ontmoetingsplaats, waar de spreidstand tussen sociale noodzaak (bv. extra begeleiding voor kinderen, opgroeiend in armoede) en cultureel ondernemerschap (bv. het ontwikkelen van digitale projecten door getalenteerde jongeren uit de stad) in één gebouw, naast en met elkaar als één verhaal kan samenvloeien.

KOPERGIETERY STUDIO’S zal aansluitend op de theaterzaal volgende nieuwe ruimtes clusteren in één gebouw: drie multifunctionele repetitieruimtes, een buurt-atelier, twee residentie-units, een kookruimte, een verbindende tuinpartij, kleedkamers voor de artiesten, transparante en open bureaus voor de medewerkers, een bouwatelier en twee technische ateliers.

BELANGRIJKE NIEUWE ELEMENTEN:

  • er zal door externen zelfstandig gerepeteerd kunnen worden, onafhankelijk van andere delen van de werking
  • een buurtatelier zal toegankelijk worden gemaakt voor participatieve projecten vanuit de buurt maar ook voor diverse collectieven, startups, individuele kunstenaars…
  • een grotere toegankelijkheid met sterk laagdrempelig karakter (participatieve voor- en natrajecten worden legio; een aanpassing die uitnodigt tot zelfcreatie)
  • de permanente residentieplek verleent de internationale gasten bij  co-creaties een goedkoper en ecologisch duurzamer alternatief  (wegens lange verblijfsmogelijkheden / minder vliegen)
  • KOPERGIETERY STUDIO’S zal door zijn ecologisch en duurzaam karakter, dat zich uit in een groendak, een energiezuinig ontwikkelingsbeleid, een waterreservoir voor de buurt) inzetten op klimaatadaptatie en leefbaarheid binnen een stedelijke context 

 Door de verbouwingen zal KOPERGIETERY 18 maanden “under construction” zijn. Dit zien we als een opportuniteit om de artistieke werking voornamelijk in KOPERGIETERY te positioneren en tientallen samenwerkingen aan te gaan met culturele kompanen in de stad, wat leidt tot wederzijdse inspiratie en kennisdeling.

 De realisatie is gepland in 2023-2024. De bouw is gegund aan TARRA i.s.m. DAIDALOS-PEUTZ FRAEYE & PARTNERS AA&O. De financiering van het project wordt voorzien door eigen financiering en middelen van de Stad Gent. Daarnaast kunnen we rekenen op een subsidiebijdrage vanuit het departement Cultuur, Jeugd & Media.

KG Studio’s zal ook een pilootproject zijn in het kader van klimaatadaptatie – ondersteund door de Milieudienst Stad Gent – dat bijdraagt aan de leefbaarheid van de wijk.