KIOSK

Kinderrechten

Op 20 november 1989 werd het ‘verdrag over de rechten van het kind’ voor het eerst internationaal voorgesteld. Alle landen ter wereld hebben het goedgekeurd en ondertekend, behalve de Verenigde Staten. In België was het verdrag van kracht vanaf 1992. Het geldt voor iedereen die jonger is dan 18 jaar en moet door iedereen nageleefd worden. Ondanks het verdrag worden de kinderrechten wereldwijd nog dagelijks geschonden.

Er zijn 54 kinderrechten die onderverdeeld zijn in drie groepen:

  • Recht op onderhoud
  • Recht op bescherming
  • Recht op inspraak

Op deze poster zie je de rechten die gelden voor alle kinderen ter wereld.

Ook 33 jaar nadat het Kinderrechtenverdrag werd opgesteld, blijft het belangrijk om hier aandacht voor te hebben. Aan de hand van deze vragen kan je zelf het gesprek aangaan en nadenken over de rechten van het kind.

  • Welke rechten kende je al? Welke niet?
  • Kan je de verschillende rechten verdelen over de drie groepen (recht op onderhoud, bescherming, inspraak)?
  • Wat is voor jou het belangrijkste recht?
  • Welke kinderrechten zou jij nog toevoegen?
  • Hoe kunnen we de naleving van de rechten beter controleren en garanderen?

Wil je nog meer weten over kinderrechten, bezoek dan zeker eens deze websites waar je naast informatie ook enkele spelletjes of opdrachten vindt.