KIOSK

De gasten aan tafel

In Le Dîner vindt een samenkomst plaats. Verschillende fictieve wereldleiders komen samen om te beslissen over de toekomst van de wereld. Wat is een wereldleider? Hoe word je een wereldleider? 

In de wereld zijn er heel wat verschillende vormen een land te regeren. Wat is nu juist het verschil tussen die verschillende vormen en de leidersfiguren? Wist je dat de Verenigde Staten van Amerika een presidentBelgië een koning en Noord-Korea een dictator heeft 

Een gemeenschappelijk element is: machtZe beslissen met een beperkt aantal mensen over zaken die ons leven en dat van anderen beïnvloedt.  Om die beslissingen te kunnen maken komen wereldleiders samen om over een bepaald thema in gesprek te gaan: rechten van de mens, klimaat, oorlogen…  Maar wat is dan het verschil tussen een president, een koning en een dictator? Het verschil zit in hoe deze leiders aan de macht gekomen zijn en op welke manier ze hun macht uitoefenen.  

 

In België is de koning of koningin de oudste zoon/dochter van de vorige koning of koningin. De macht wordt dus overgedragen van generatie op generatie. 

Het volk kan dus niet beslissen wie de nieuwe koning wordt. Wel kan je vanaf 18 jaar gaan stemmen voor de regering en het parlement, waar de belangrijkste beslissingen worden genomen.  

In geval van de Verenigde Staten van Amerika, wordt een president verkozen door het volk. Dit wil dus zeggen dat het volk om de zoveel tijd moet gaan stemmen, net zoals dit in België ook gedaan wordt voor het parlement en de regering.   

Tot slot is er ook nog de dictatuur, zoals we die kennen in Noord-Korea. Bij een dictatuur is er een persoon (dictator) of een kleine groep mensen (familie, politieke partij) die alle macht bezit. Is dat dan niet hetzelfde als een koninkrijk? Neen, er zijn heel wat verschillende soorten van regeren. Het grootste verschil tussen een koninkrijk zoals België en een dictatuur zoals Noord-Korea zit in hoeveel de leiders rekening houden met de wil van het volk. Bij het koninkrijk België en bij landen waar een president aan de macht is, wordt er voor een deel geluisterd naar wat de bevolking wil. Bij een dictatuur gaat het vooral om wat de dictator wil.

De wereldleiders komen regelmatig samen om zaken te bespreken en beslissingen te maken 

Een voorbeeld hiervan is de G7 (Groep van Zeven). Deze groep bestaat uit de acht rijkste industrielanden ter wereldVerenigde Staten van Amerika, Japan, Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië, Canada en de Europese Unie. Zij bespreken voornamelijk economische en financiële onderwerpen (alles wat met geld te maken heeft). 

 

Daarnaast heb je ook nog het Wereld Economisch Forum (World Economic Forum).  Dit forum bestaat uit staatshoofden (presidenten, koningen, minister-presidenten), maar ook uit belangrijke mensen van grote bedrijven. Een keer per jaar komen ze samen in Davos om sociale en economische problemen te bespreken.  Juist omdat dit een groep is van belangrijke mensen, heeft dit forum een belangrijke invloed op de rest van de wereld.  

 

LE QUIZ

Test je kennis over de wereldleiders hier!

[os-widget path=”/stagepubliek/le-quiz”]