KIOSK

It’s a Greek tragedy

De Griekse mythes zijn een rode draad doorheen de voorstelling. Elk personage is verbonden aan een mythisch figuur. Hier stellen de spelers zich voor en wij vroegen hen wat hun persoonlijke band is met hun personage. Een korte samenvatting van de mythe vind je eronder.

Johannes aka Odysseus

Odysseus is een van de bekendste figuren uit de Griekse mythologie. Hij was een listige Griekse aanvoerder, bedenker van het houten paard van Troje waardoor na tien jaar de oorlog werd gewonnen. Op de terugreis, stak hij het ene oog uit van Polyphemos, de eenoog en zoon van god van zee Poseidon. Poseidon liet op zijn beurt Odysseus’ reis niet zonder gevaren verlopen.

Na tien jaar durende omzwervingen door zee, de Onderwereld en met vele gevaren, kwam Odysseus thuis aan bij zijn vrouw Penelope. In zijn afwezigheid werd haar wijsgemaakt dat Odysseus was gestorven. Meerdere kandidaat hertrouwers dienden zich aan. Samen met de hulp van Athena, godin van de wijsheid, verzon hij een list om zijn vrouw weer tot zich te winnen.

 

Ferre aka Philoctetes

Philoctetes was een legendarische boogschutter en vriend van Odysseus. Samen met de Griekse troepen, voer hij naar Troje om de oorlog te winnen. Hij werd onderweg echter gebeten door een slang.  De wonde etterde en stonk. De manschappen konden de stank en gekrijs van Philoctetes niet meer aan. Gek van de pijn werd hij door zijn strijdmakkers achtergelaten op het verlaten eiland Lemnos. Half dood, rancuneus en eenzaam, begon hij Odysseus te haten.

Cassandra, het orakel van Troje, waarschuwde ondertussen dat de oorlog in Troje niet kon gewonnen worden zonder de boog van Philoctetes. Afzienend van zijn beslissing om zijn makker achter te laten, probeerde Odysseus Philoctetes terug naar het slagveld te halen. Maar Philoctetes gaf niet toe. Zijn haat was te groot. Hij kon de beslissing niet maken.

Het verhaal eindigt met een deus ex machina: Hercules verscheen ter tonele en riep Philoctetes op om de boog mee te geven zodat de oorlog gewonnen kon worden.

Colette aka Midas

Koning Midas was een Griekse koning. Hij redde de sater Silenus van de dood. Silenus was stomdronken gevangen genomen en Midas schonkt hem gratie. Dionysos, god van de vruchtbaarheid en de wijn, was Midas erg dankbaar en schonk hem de mogelijkheid om één wens te doen. Midas, gek van rijkdom en pracht, wenste dat alles wat hij aanraakte in goud zou veranderen. En zo geschiedde.

Een takje dat afkraakte van de boom, een steen op de grond, alles wat Midas aanraakte, veranderde in goud. De koning was in delirium. Hij zou de rijkste van alle vorsten zijn. Hij beval zijn lakeien om een feestmaal te bereiden ter ere van zijn nieuwe kracht.

Op het feestmaal, nam Midas het brood vast. Het brood veranderde echter meteen in goud. Ook het vlees, het fruit, de wijn… alles werd goud. De koning verging van de honger en de dorst. Hij greep naar zijn dochter om hulp, maar ook die veranderde in goud.

Midas bad tot Dyonisos om zijn wens ongedaan te maken. Dionysos gebood hem naar de bron van de rivier Paktolus te gaan en erin te baden. Midas volgde de bevelen op. Zijn wonderkracht en hebzucht werd meegenomen met de rivier. Enkel zijn verdriet bleef over.

Oriana aka Cassandra

Cassandra was de dochter van koning Priamus, de laatste koning van Troje. Ze is een priesteres van de tempel van de god Apollo en beschikte over voorspellende krachten. Op voorwaarde dat ze Apollo altijd zou dienen. Maar Cassandra misleidde haar god en Apollo nam wraak: niemand zou ooit haar voorspellingen geloven.

Hoewel ze de oorlog in Troje voorspelde, werden haar waarschuwingen in de wind geslagen. Tijdens de val van Troje, werd ze brutaal vermoord door Ajax, de Griekse held.